ماجراهای هاکلبری فین

ماجراهای هاکلبری فین

"Shucks, it ain't no...
ساعت ٦:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۱ 
The Adventures of Huckleberry Finn (Cliffs Notes)"Shucks, it ain't no use to talk to you, Huck Finn. You don't seem to know anything, somehow--perfect saphead."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"Shucks ، بدون استفاده از آن به بحث شما ، Huck فین نیست و شما نظر نمی رسد که
بدانید هر چیز ، به نحوی -- saphead کامل است. "


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم